اپلیکیشن هزاربار

اپلیکیشن ویژه رانندگان هزاربار هم اکنون در دسترس میباشد

اپلیکیشن ویژه شرکت های باربری هزاربار به زودی منتشر می شود…

اپلیکیشن ویژه شرکت های تولیدی هزاربار به زودی منتشر می شود…

download page

اپلیکیشن هزاربار

هزاربار پرکاربردترین سامانه پایانه بار مجازی در کشور است که با استفاده از آن می توانید در هر کجای ایران که قرار دارید در هر زمان از خدمات آن استفاده کنید.

ارائه تجربه ای متفاوت برای رانندگان، شرکت های باربری و شرکت های تولیدی