پیش ثبت نام صاحبان کالا

فرصت درآمدزایی، امنیت و ارتقای سطح شغلی 

صاحبان کالا میتوانند جهت پیوستن به سامانه سامانه پایانه بار مجازی هزار بار از طریق لینک زیر اقدام به ثبت نام نمایند تا پس از بررسی، اطلاعات لازم جهت کار با سامانه ارسال گردد.

SCargos