پیش ثبت نام شرکت های تولیدی

فرصت درآمدزایی، امنیت و ارتقای سطح شغلی 

شرکت های تولیدی میتوانند جهت پیوستن به سامانه پایانه بار مجازی هزار بار از طریق لینک زیر اقدام به ثبت نام نمایند تا پس از بررسی، اطلاعات لازم جهت کار با سامانه ارسال گردد.

Dashboard