انتقادات، پیشنهادات و شکایات

با ما تماس بگیرید

انتقادات، پیشنهادات و شکایات خود را از طریق فرم زیر با ما در میان بگذارید.

همچنین از طریق ایمیل info@1000bar.ir هم میتوانید انتقادات پیشنهادات و شکایات خود را برای ما ارسال نمایید.